به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، کارخانجات تولیدی شهید قندی اعلام نمود پیرو جلسات متعدد با استاندار محترم ، شهرداری ، رئیس شورای محترم شهر ، معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد و ... در خصوص ورود به محدوده شهر اراضی شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی واقع در شهرستان یزد به مساحت ٨۴ هکتار به استحضار می رساند ، با عنایت به توافقات شفاهی هیئت مدیره شرکت در نظر دارد نسبت به پیگیری انجام مراحل قانونی انجام تغییر کاربری و تفکیک اراضی و یا احتمال ورود به محدوده شهر طبق مقررات و ضوابط قانونی بنحوی اقدام نماید تا ظرف مدت ٢ سال پس از تصویب طرح ، نسبت به جابجایی کارخانه به محل مناسب در استان یزد و نصب خطوط تولیدی خود اقدام نماید . لازم به ذکر است تاکید نماید فرآیند انجام این مهم و اخذ مجوزهای لازم جهت اجرایی شدن آن همگی منوط به توافقات آتی با مسئولین محترم استان خواهد بود . لذا بدیهیست به محض کسب هر گونه اطلاعات جدید در فرآیند انجام توافقات به اطلاع عموم سهامداران محترم خواهد رسید .