برای خرید واحد ۸۳ متری با عمر ۲۰ ساله در منطقه کوی بیمه به سرمایه ۹۱۰ میلیون تومانی نیاز است.

بورس 24: برای خرید آپارتمان در منطقه کوی بیمه با توجه به متراژ و سال ساخت باید هزینه‌های متفاوتی پرداخت که در جدول زیر به برخی از آن‌ها اشاره شده است.

  • قیمت آپارتمان در کوی بیمهمنبع: میزان