به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اعلام نمود میزان ١.٧١ درصد از سهام شرکت هپکو که در اختیار شرکت هیدرو اطلس می باشد ، مربوط به سهام وثیقه بانک ملی بابت دریافت وام می باشد که این مقدار سهم متعاقباً به سازمان خصوصی سازی منتقل خواهد شد