رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: افزایش مختصر قیمت ارز به دلیل انتظاراتی است که به وجود آمده، اما به زودی رفع خواهد شد و...

بورس 24: عبدالناصر همتی در حاشیه بازدید از بازار ارز میدان فرودسی تهران گفت: عده‌ ای سعی دارند تا از شرایط فعلی کشور سودجویی کنند و نرخ ارز را بالا ببرند، اما ما امروز در بازار حضور پیدا کردیم تا اعلام کنیم محکم ایستاده‌ ایم و مردم هر چقدر ارز بخواهند به نرخ روز در اختیارشان خواهیم گذاشت.

وی افزود: از مردم خواهشمندم گرفتار سودجویی و سودجویان نشوند تا خسارت نبینند. چرا که بازار ارز دوباره به حالت قبل باز خواهد گشت و قیمت‌ ها تعدیل خواهد شد و ما مشکلی برای تامین ارز نداریم.

همتی گفت: افزایش مختصر قیمت ارز به دلیل انتظاراتی است که به وجود آمده، اما به زودی رفع خواهد شد و ما مثل گذشته ارز را کنترل می‌ کنیم و به قیمت پیشین باز می‌ گردانیم.

منبع: ایلنا