در هفته منتهی به ٢۴ آبان ماه در مجموع ٩٢,۵٠٠ تن وکیوم باتوم شرکت های پالایشی در بورس کالا به ارزش بیش از ٢,١٧١ میلیارد ریال معامله شد و این در حالی ست که طی این دوره میزان تقاضا برای این محصول به سطح ١٩۶,۴٨۵ تن رسید. لازم به ذکر است، با وجود افزایش حجم تقاضا....