به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت داروسازی دکتر عبیدی اعلام داشت یک محصول جدید با نام Lotiva تولید و به بازار دارو عرضه میگردد.