رئیس جمهور آمریکا با ابراز نگرانی نسبت به افزایش تنش‌ های اخیر...

بورس 24: ترامپ در ادامه با ابراز نگرانی نسبت به افزایش تنش‌ های اخیر درباره نوار غزه، این تنش‌ ها را دیوانه‌ وار توصیف و تاکید کرد: آمریکا تحولات منطقه را از نزدیک دنبال می‌ کند.

منبع: ایسنا