به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت بیمه رازی اعلام نمود،تعدادی از املاک مازاد خود را به صورت یکجا و یا جداگانه از طریق مزایده به فروش می رساند.متقاضیان می توانند تا ٢آذرماه ساعت ١٠صبح در مزایده شرکت کنند.