در خصوص شرکت های خودرویی که بدهی و زیان انباشته بالایی دارند این مسئله از اهمیت ویژه تری برخوردار است. چرا که در خصوص خودرویی ها این ابهام به وجود می آید که با توجه به وضعیت صورت های مالی شان در شرف ورشکسته شدن هستند، تجدید ارزیابی دارایی ها به ما نشان می دهد که این احتمال تا چند درصد صحیح است.

بورس 24: این روزها زمزمه افزایش سرمایه یکی از غول های صنعت خودروسازی کشور از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به گوش می رسد. شرکتی که حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد و از نظر قانون تجارت ورشکسته محسوب می شود. تجدید ارزیابی دارایی ها شاید آخرین سنگر شرکت ایران خودرو برای برون رفت از بحران زیان انباشته بالای این شرکت باشد اما قطعا بهبود بلند مدتی برای این شرکت حاصل نخواهد شد. در حقیقت قرص مسکن تجدید ارزیابی دارایی ها صرفا قیمت سهام این شرکت را افزایش خواهد داد اما در عمل سودآوری حاصل نخواهد شد و در اثر این افزایش سرمایه، نقدینگی به شرکت تزریق نمی شود. آنچه که واضح و مبرهن است این است که باید عملکرد مالی شرکت های خودروسازی و یا به طور کلی تمامی شرکت های زیان ده ما درست شود. در غیر این صورت آش همان آش و کاسه هم همان کاسه خواهد بود.

حسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با بورس۲۴ در خصوص لزوم تجدید ارزیابی دارایی شرکت های خودرویی گفت: افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها به خصوص از منظر بورس بسیار مهم است. در حقیقت با توجه به فضای تورمی که بر اقتصاد کشور حاکم است شرکت ها باید تجدید ارزیابی دارایی های خود را هر چند سال یکبار انجام دهند. ماهیت افزایش سرمایه از این طریق نیز اینگونه است که به طور مثال شما زمین و یا تجهیزاتی را خریداری می کنید و قیمت و هزینه های پرداختی شما در دفاتر به ثبت می رسد. اما با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد قیمت این زمین ها و تجهیزات به خودی خود افزایش می یابد. در حقیقت تجدید ارزیابی، قیمت و ارزش دارایی های شما را به روز می کند.

او در ادامه تصریح کرد: به طور مثال چنانچه شرکتی زمینی به ارزش یک میلیارد تومان داشته باشد و از سویی نیز بدهکار بوده و یا حتی در شرف ورشکستگی باشد، با تجدید ارزیابی دارایی ها قیمت این زمین نسبت به تورم افزایش خواهد یافت و می بینید که همین عامل سبب می شود که بدهکاران متوجه شوند که این شرکت توانایی بسیار بالاتری برای بازپرداخت بدهی های خود دارد. در این صورت جایگاه آن شرکت هم در نظام بانکی و هم در نظام بورس بالاتر می رود و از سویی مسائلی مانند پرداخت بدهی ها نیز قابل درک تر خواهد شد.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه تجدید ارزیابی دارایی های شرکت های خودرویی بسیار موضوع مهمی است افزود: در خصوص شرکت های خودرویی که بدهی و زیان انباشته بالایی دارند این مسئله از اهمیت ویژه تری برخوردار است. چرا که در خصوص خودرویی ها این ابهام به وجود می آید که با توجه به وضعیت صورت های مالی شان در شرف ورشکسته شدن هستند، تجدید ارزیابی دارایی ها به ما نشان می دهد که این احتمال تا چند درصد صحیح است.

حسن کاکایی در ادامه اظهار کرد: افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها نشان خواهد داد که همچنان خودروسازها ظرفیت این را دارند که بیشتر از این ها بدهکار باشند و مشکلی هم پیش نیاید. البته این نکته را هم توجه داشته باشیم که استفاده از این روش برای افزایش سرمایه هر ساله نمی تواند رخ دهد و شرکت ها هر پنج سال یکبار این امکان را دارند تا تجدید ارزیابی دارایی داشته باشند. البته می توانند در مدت کمتر از پنج سال نیز انجام دهند اما مالیات به آن ها تعلق می گیرد چرا که درآمد محسوب می شود. شرکت خودرو سازی سایپا حدود سه سال پیش این کار را انجام داده است لذا بعید می دانم در دو سال آینده افزایش سرمایه ای از این محل داشته باشد. اما شرکت ایران خودرو تا به حال تجدید ارزیابی نداشته و با انجام آن به طور قطع قیمت سهامش افزایش خواهد یافت.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه زیان سنگینی برای شرکت ایران خودرو اعلام شده است افزود: در خصوص شرکت ایران خودرو این ابهام وجود دارد که زیان این شرکت از دارایی هایش بیشتر است. بنابر این پس از تجدید ارزیابی دارایی های این شرکت مشکل شان برطرف خواهد شد.

او در پاسخ به این پرسش که آیا این راهکار شبیه یک مسکن که صرفا برای کوتاه مدت دردی را تسکین می دهد عمل خواهد کرد یا خیر گفت: بله همین طور است. چرا که با تجدید ارزیابی دارایی ها شرکت ذاتا ثروتمند نمی شود. در حقیقت عملکردی است که تاثیر آن صرفا در کوتاه مدت خواهد بود. در صورتی که فرآیند شرکت ها بهبود پیدا نکند و سودآوری شان درست نشود اینکار به عملکردی بیهوده تبدیل خواهد شد. یادمان نرود که تجدید ارزیابی دارایی های به معنای سودآوری ذاتی شرکت نیست. در واقعا فقط یک مکانیزم مالی برای ادامه حیات شرکت ها است. اما با همه این ها سبب افزایش قیمت سهام شرکت به صورت مقطعی خواهد شد. در واقع ارزش سهم افزایش می یابد و این به معنای سودآوری شرکت نیست.