کارخانه ذوب و ریخته‌ گری شماره یک شرکت جهان فولاد سیرجان با ظرفیت تولید سالیانه یک میلیون و ٢٠٠ هزار تنی بیلت با مقطع مربع با حجم سرمایه‌ گذاری...

بورس 24: کارخانه ذوب و ریخته‌ گری شماره یک شرکت جهان فولاد سیرجان، خط 2 کارخانه احیاء مستقیم مگامدول (کوثر) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، واحد بخار نیروگاه گل گهر شرکت گهر انرژی سیرجان روز دوشنبه و در ادامه سفر کاروان تدبیر و امید به استان کرمان با حضور رئیس جمهور افتتاح شد. 

کارخانه ذوب و ریخته‌ گری شماره یک شرکت جهان فولاد سیرجان با ظرفیت تولید سالیانه یک میلیون و 200 هزار تنی بیلت با مقطع مربع با حجم سرمایه‌ گذاری 11 هزار و 500 میلیارد ریالی و اشتغال‌ زایی مستقیم 750 و غیر مستقیم 2250 نفری، خط 2 کارخانه احیاء مستقیم مگامدول (کوثر) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر با ظرفیت تولید سالیانه 2 هزار تنی آهن اسفنجی با حجم سرمایه‌ گذاری 4 هزار و 370 میلیارد ریالی و اشتغال‌ زایی مستقیم 220 و غیرمستقیم 880 نفری و واحد بخار نیروگاه گل گهر شرکت گهر انرژی سیرجان با ظرفیت تولید 160 مگاواتی با حجم سرمایه‌ گذاری 135 میلیون یورویی و اشتغال‌ زایی مستقیم 60 و غیر مستقیم 100 نفری، 3 طرحی هستند که در منطقه معدنی و صنعتی گل‌ گهر، تحت عنوان «رویش باورها در دل کویر» افتتاح شد.

همچنین به صورت همزمان با افتتاح این سه طرح توسعه ای، طرح های صنعتی و معدنی شرکت صنعتی و معدنی گل گهر نیز با حضور رییس جمهور به بهره‌ برداری رسید که می توان به شرکت گهر زمین با سرمایه‌ گذاری صد میلیارد ریالی و اشتغال‌ زایی مستقیم 30 و غیر مستقیم 90 نفری، پست 230 به 33 کیلو ولتی شرکت صنعتی و معدنی گل گهر با سرمایه‌ گذاری 690 میلیارد ریالی و اشتغال‌ زایی مستقیم 10 و غیرمستقیم 38 نفری، پست 400 به 33 کیلوولت شرکت جهان فولاد با سرمایه‌ گذاری 710 میلیارد ریالی و اشتغال‌ زایی مستقیم 20 و غیرمستقیم 60 نفری، پست 400 به 230 کیلوولت نیروگاه سیرجان با سرمایه‌گذاری 1190 میلیارد ریالی و اشتغال‌ زایی مستقیم 25 و غیر مستقیم 60 نفری، کارخانه بریک‌ سازی سرد شرکت جهان فولاد سیرجان با سرمایه‌ گذاری 5 میلیون یورویی و اشتغال‌ زایی مستقیم 10 و غیر مستقیم 30 نفری، کارخانه بریک‌ سازی سرد شرکت کاویان گهر سیرجان با سرمایه‌ گذاری 1010 میلیارد ریالی و اشتغال‌ زایی مستقیم 17 و غیر مستقیم 40 نفری اشاره کرد.

همچنین طرح‌ های انتقال آب، مواد و انرژی، بهبود کیفیت، تجهیزات نوین کنترلی، سنگ‌ شکنی، احداث سد باطله مخازن آب و بازیافت آب شامل 16 طرح، شرکت صنعتی، معدنی گل گهر با سرمایه‌ با مجموع سرمایه گذاری ۳۴۰۰ میلیارد ریالی و اشتغال زایی مستقیم ۱۲۸ و غیر مستقیم ۳۲۷ نفری از دیگر طرح های افتتاحی این شرکت است، که به بهره برداری رسید.

منبع: روابط عمومی