دومین عرضه آبانی ورق های گرم فولاد امروز در حالی رقم خورد که نرخ پایه نسبت به معامله قبل ١.٣% پایین تر تعیین شده بود. حجم تقاضا به مرز ١٨٨ هزارتن رسید اما حجم عرضه ها...