هیچ گونه حاشیه سازی، ما را گرفتار نخواهد کرد رئیس قوه قضاییه در سخنان خود، مبارزه با فساد را نکته‌ ای اساسی برای نظام اسلامی دانست و...

بورس 24: آیت‌ الله رئیسی در سخنان خود، مبارزه با فساد را نکته‌ ای اساسی برای نظام اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد در ذات نظام وجود دارد و هیچ کس نمی‌ تواند دغدغه مردم، نظام و کشور را داشته باشد، اما دغدغه مبارزه با فساد نداشته باشد. 

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مبارزه با فساد یک اصل و ضرورت است، تصریح کرد: امروز به برکت خون شهیدان و هدایت‌ های مقام معظم رهبری، پرچم مبارزه با فساد برافراشته شده و یک موضوع کاملا همگانی است، که مربوط به همه بخش‌ ها و آحاد مردم است. هر کس امروز به نام مدیر به مردم خدمتگزاری می‌ کند باید بداند توقع مردم از همه دستگاه ها، ادارات و سازمانها، سلامت نظام اداری و خدمت بدون شائبه و مبارزه با فساد است.

آیت‌ الله رئیسی با بیان اینکه مساله فساد برای همه رنج آور شده است، تاکید کرد: دستگاه قضا مصمم است این روند را دنبال کند و هیچ گونه حاشیه سازی، ما را گرفتار نخواهد کرد، از مبارزه با فساد باز نخواهد داشت و روند کار دستگاه قضایی را کند نخواهد کرد. ما مصمم‌ تر از همیشه به صورت قاطعانه با فساد مبارزه می‌ کنیم و مردم را نیز در جریان اقدامات خود قرار خواهیم داد، زیرا معتقدیم مشارکت و احساس مسئولیت مردم در این زمینه بسیار مهم است.

منبع: مهر