قدرت خرید مردم ضعف رفت! نکته عجیب گزارش مرکز آمار همین میانگین مساحت است. آنچه از بازار معاملات مسکن به نظر می آید...

بورس 24: کسانی که در ماه های گذشته از سال 98 در شهر تهران خانه خریداری کرده اند، عمدتاً در آپارتمان های 11 سال ساخت ساکن شده اند.

به گزارش خبرنگار بورس 24، میانگین سنی آپارتمان های فروخته شده در تهران در ماه های اخیر بر اساس گزارش مرکز آمار ایران که از روی معاملات قطعی فصل بهار تهیه شده، یازده سال ساخت بوده است. 

سال گذشته همین موقع، خانه هایی که در تهران فروخته شد از عمر بنای میانگین 9 سال برخوردار بود. مقایسه سن میانگین واحدهای مسکونی فروخته شده در تهران طی این دو سال از نزول کیفیت خرید خانه خبر می دهد.

خریداران مسکن ترجیح می دهند در گرانی بوجود آمده، افت قدرت خرید خود را با رو آوردن به خانه های قدیمی به جای خانه های نوساز یا کم سن جبران کنند.

جهش قیمت واحدهای مسکونی سالخورده کمتر از واحدهای نوساز بوده است. هر چند ممکن است در بلند مدت میزان رشد قیمت برای همه عمربناها نزدیک به هم شود.

میانگین مساحت واحدهای مسکونی که تهرانی ها در ماه های اخیر صاحب آن شده اند، 88 مترمربع گزارش شده است.

نکته عجیب گزارش مرکز آمار همین میانگین مساحت است. آنچه از بازار معاملات مسکن به نظر می آید، وزن بالای خانه های زیر 80 متر مربع است. اما میانگین 88 متری اعلام شه به معنای کمتر بودن این وزن است.