مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه آرمان با حضور ۵۸.۲۵ درصد از سهامداران برگزار شد.

بورس 24: مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه آرمان با حضور ۵۸.۲۵ درصد از سهامداران برگزار شد.

کامبیز پیکار جو مدیرعامل بیمه آرمان در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت گفت: مجموع خسارت های پرداختی شرکت در سال مورد گزارش بالغ بر ۲.۳۸۶.۱۰۲ میلیون ریال و خسارت های معوق برای سال مالی ۹۶ مبلغ ۴۲۳.۸۸۰ میلیون ریال برآورده شده است. همچنین در سال مورد گزارش مطابق صورت های مالی تنظیمی، حق بیمه صادره بالغ بر ۴.۲۷۸.۴۷۸ میلیون ریال است. از مبالغ ذکر شده ۹.۹۵۰ میلیون ریال مربوط به قبول اتکایی است. 

او افزود: از جمله اقدامات انجام شده افزایش حق بیمه های تولیدی شرکت به ۴.۲۷۸ میلیارد ریال در سال ۹۷ با رشدی معادل ۵۲ درصد، اخذ مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث و حوادث راننده از بیمه مرکزی، اصلاح و بازنگری در قراردادهایی که دارای بازدهی مناسب نبودند و ... را نام برد. در راستای خروج از ماده ۱۴۱ بیمه مرکزی ما را مکلف کرده افزایش سرمایه تا ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان داشته باشیم. گزارش توجیهی این افزایش سرمایه را برای بیمه مرکزی ارسال خوهیم کرد.

در ادامه مددی معاون مالی و سرمایه گذاری شرکت بیمه آرمان در خصوص وضعیت مطالبات این شرکت گفت: طی سال مالی مورد گزارش توانستیم بخش عمده مطالبات بیمه آرمان را از شرکت خودروسازی سایپا دریافت کنیم. در همین راستا کمیته وصول مطالبات تشکیل داده ایم و نتایج این اقدامات در صورت های مالی ما منعکس شده و تاثیر مثبت آن را نشان داده خواهد شد.

با موافقت سهامداران حاضر در مجمع صورت های مالی تصویب شده و با توجه به زیان ده بودن شرکت سودی هم تقسیم نشد.

تکمیلی: 

به گزارش خبرنگار بورس 24، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه آرمان صبح امروز در محل این شرکت با حضور 58.25 درصد از سهامدارن برگزار شد.

در این مجمع بیانیان به عنوان رییس مجمع، آقا بابایی و فارسی به عنوان ناظران، توکلی به عنوان حسابرس، مددی به عنوان معاون مالی و سرمایه گذاری و کامبیز پیکارجو به عنوان مدیرعامل شرکت بیمه آرمان حضور داشتند.

ابتدا کامبیز پیکارجو مدیرعامل شرکت بیمه آرمان گفت: شرکت بیمه آرمان با درک صحیح از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و صنعت بیمه و محدودیت های سرمایه گذاری های موجود و با در نظر گرفتن اینکه عملکرد مالی کلیه شرکت های بیمه در ایران همواره با سود اندکی از محل عملیات بیمه گری خود مواجه است و عمده سود شرکت های بیمه از محل سرمایه گذاری منابع حاصل از عملیات بیمه گری و منابع نقد حاصل می شود، در جهت ایجاد بازدهی مناسب و شفاف نمودن عملیات مالی مطابق با الزامات قانونی و شرایط بیمه مرکزی اثدامات موثری را در قالب اصلاح ساختار مالی، اصلاح ترکیب پرتفوی، تحقق افزایش سرمایه از 1200 به 1500 میلیارد ریال در راستای جبران تدریجی زیان قابل توجهی که به شرکت تحمیل شده برداشته است.

او افزود: پیش بینی می شود در صورت تحقق افزایش سرمایه و ارتقاء از 1500 به 2500 میلیارد ریال رتبه توانگری شرکت به سطح یک در طی 2 سال مالی آتی رسیده و شرکت از وضعیت زیان فعلی خارج و به سودآوری برسد.

مدیر عامل شرکت بیمه آرمان همچنین در خصوص اهم اقدامات انجام شده در سال مالی مورد گزارش می توان به مواردی همچون اصلاح و بازنگری در قراردادهایی که دارای بازدهی مناسب نبودند، ارزیابی دائم و مستمر بیمه نامه های صادره، ساماندهی پرونده های حقوقی شرکت، بستن حساب های راکد و سنواتی بانک ها به تعداد، اصلاح اساسنامه شرکت، وصول 193 میلیارد ریال از مطالبات جاری و سنواتی شرکت توسط واحد وصول مطالبات و تدوین دستور العمل وصول مطالبات و ابلاغ آن به شعب و مراکز صدور و پیگیری مدوام مطالبات شرکت از طریق مبادی صدور و... را نام برد.

او در خصوص برنامه های آتی شرکت نیز بیان کرد: طراحی بیمه نامه های جدید متناسب با نیاز بازار بیمه، اصلاح و بازنگری در ترکیب پرتفوی و بهینه سازی آن، راه اندازی کمیته های حاکمیت شرکتی، تمرکز بر توسعه فروش بیمه های خرد و طراحی بیمه نامه های جدید در رشته عمر و سرمایه گذاری، تلاش در جهت نگه داری بیمه گذاران موجود و پرتفوهای سود ده، تقویت جایگاه شرکت در بورس با ارائه گزارشات به موقع و شفاف و... از جمله برنامه های آتی شرکت است.

در ادامه توکلی حسابرس شرکت بندهای حسابرسی شده سال مالی مورد گزارش را برای سهام داران حاضر در مجمع خواند.

مددی معاون مالی و سرمایه گذاری شرکت بیمه آرمان در خصوص بند پنج این گزارش گفت: ملاک عملکرد شرکت بیمه آرمان بر اساس ابلاغیه بیمه مرکزی است که تمامی موارد این ابلاغیه در شرکت بیمه آرمان رعایت شده است. در خصوص اسناد دریافتنی نیز باید بگویم که بخشی از چک های دریافتی ما که در رابطه با سرمایه گذاری هایمان بود برگشت خورده است، اما پیگیر هستیم که این مورد را به نتیجه برسانیم. 

او در رابطه با بند 6 گزارش حسابرسی اظهار کرد: در سال 93 قراردادی داشتیم و 100 درصد شرکتی را در مزایده خریداری کردیم. اما بر اساس قوانین خصوصی سازی صرفا می توانستیم پنج درصد این شرکت را خریداری کنیم. بنابر این 95 درصد شرکت را واگذار کردیم.

وی گفت: برای 95 درصد شرکت باید تعهد می دادیم، تا مبالغ از سوی سه شرکتی که متقاضی این میزان درصد بودند به موقع پرداخت شود. اما مشکلاتی در این رابطه ایجاد شد و در حال پیگیری این موضوع هستیم که برطرف شوند.  

گفتنی است، در ادامه با تایید سهامداران حاضر در مجمع صورت های مالی سال مالی مورد گزارش تصویب شده و با توجه به زیان ده بودن شرکت سودی تقسیم نشد.