مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه آرمان با حضور ۵۸.۲۵ درصد از سهامداران برگزار شد.