اخبار تغییرات مدیریتی طی روزهای اخیر دوباره داغ شد. این بار کارگزاری ملی ایران سکاندار خود را تغییر داد. در پی این جابجایی، سعید قاسملوی به کارگزاری ملی پیوست. او یکی از تحلیل گران قدیمی بازار سرمایه است. سعید قاسملوی مدیرعامل جدید کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران در خصوص استراتژی و برنامه های خود با ورود به این کارگزاری به خبرنگار بورس ۲۴ گفت : مهمترین برنامه ما افزایش سهم بازار خواهد بود و تلاش می کنیم در زمینه زیرساخت و فناوری کارهای مفیدی برای کارگزاری انجام دهیم.

بورس 24 : اخبار تغییرات مدیریتی طی روزهای اخیر دوباره داغ شد. این بار کارگزاری ملی ایران سکاندار خود را تغییر داد. در پی این جابجایی، سعید قاسملوی به کارگزاری ملی پیوست.

او یکی از تحلیل گران قدیمی بازار سرمایه است.

سعید قاسملوی مدیرعامل جدید کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران در خصوص استراتژی و برنامه های خود با ورود به این کارگزاری به خبرنگار بورس ۲۴ گفت : مهمترین برنامه ما افزایش سهم بازار خواهد بود و تلاش می کنیم در زمینه زیرساخت و فناوری کارهای مفیدی برای کارگزاری انجام دهیم.

وی گفت: یکی دیگر از برنامه‌های مهمی که امیدواریم بتوانیم در این سال ها انجام بدهیم افزایش شعب شهرستان کارگزاری است.

به گفته وی، همچنین امید داریم که با حضور خود در جهت ارتقاء سطح کیفی کارگزاری تلاش نماییم ، همانطور که مدیران قبلی توانستند در این راه قدم هایی بردارند.

سعید قاسملوی پیش از این معاون کارگزاری امین آوید بوده و در شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی "شستا" حضور داشته است.

پیش از وی مهدی مقدسی به عنوان مدیرعامل کارگزاری ملی ایران فعالیت داشت.