سرمایه گذاری امید با تحولات بنیادی خوبی همراه شده و به زودی باید شاهد اثر گذاری این تحولات بر قیمت سهام شرکت باشیم؛ از ارزش ان ای وی بالا تا پیشبینی سود بالای ١٠٠ تومانی برای سال جاری بخشی از پتانسیل های شرکت هستند.

بورس 24: سرمایه گذاری امید با تحولات بنیادی خوبی همراه شده و به زودی باید شاهد اثر گذاری این تحولات بر قیمت سهام شرکت باشیم؛ از ارزش ان ای وی بالا تا پیشبینی سود بالای 100 تومانی برای سال جاری بخشی از پتانسیل های شرکت هستند.

سرمایه گذاری امید، پرتفویی غنی در بورس داشته که ارزش این پرتفو به محدوده 27 هزار میلیارد تومان رسیده است.

همچنین شرکت پرتفوی غنی نیز در خارج بورس داشته که برخی شرکت های شاخص این پرتفو مانند پتروامید آسیا، آینده و چشم انداز بسیار خوبی دارند.

به عنوان نمونه با بررسی صورت های مالی پتروامید آسیا، به عنوان یکی از شرکت های شاخص زیر مجموعه سرمایه گذاری امید در خواهیم یافت، این شرکت در 6 ماهه با جهش 250 درصدی به سود 176 میلیارد تومانی رسیده است که سود امید می تواند تغییرات خوبی از طریق این شرکت و رشد سود سایر شرکت ها داشته باشد.

در عملکرد 6 ماهه، شرکت به سود خالص 2444 میلیارد تومانی و به ازای هر سهم 815 ریال دست یافته است که عمده این سود عملیاتی و ناشی از سود شرکت های زیر مجموعه می باشد.

در این بین، شرکت موفق به شناسایی سود 95 میلیارد تومانی ناشی از فروش سرمایه گذاری ها شده است.

اما شرکت در 3 ماهه مرداد، شهریور و مهرماه به عنوان سه ماهه سوم سال مالی، سود نزدیک 52 میلیارد تومانی از فروش سرمایه گذاری ها داشته تا جمع سود فروش 9 ماهه به سطح 147 میلیارد تومان بالغ شود.

پس در نهایت امید، هم با سود سازی بالایی همراه و هم با ارزش ان ای وی خوبی مواجه می باشد.

سودی که برای سال آینده نیز صعودی بوده و تخمین زده می شود سود سال آینده امید نیز در رنج 120 الی 140 تومان قرار بگیرد.

سال مالی شرکت پایان دی ماه می باشد؛ به عبارتی سود شرکت جمعا طی یک سال اخیر با احتساب سود سال جاری و سود سال مالی جدید شرکت 200 تا 250 تومان خواهد بود که بخشی از این سود در دو مجمع تقسیم می شود.

که برای سهمی با قیمت های فعلی بسیار جذاب بوده و شرکت هم از نظر سود و هم ارزش ان ای وی در موقعیت بسیار خوب و کم ریسکی قرار دارد.