گفتنی ست، طی شش ماهه گذشته در مجموع ٣٨٠ هزارتن شمش فولاد خوزستان با ارزش بیش از ١٣,١٧۴ میلیاردریال در بورس کالا معامله شده و متوسط قیمت شمش طی این دوره...