به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت شهد در ١ماهه منتهی به مهر ٩٨ مبلغ ۶میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد داشته است.


نظرات

  • کاربر شماره ۲۵۱۷۴

    طبق گزارش ماهانه مبلغ فروش محصولات در مهر ماه 98 , 30/559 میلیارد ریال بوده.

    ۱۳۹۸/۸/۱۹ - ۱۰:۰۸