در آخرین جلسه هیات مدیره این شرکت، محمد وطن پور، به سمت مدیر عاملی برگزیده و سکان هدایت و اداره تامین سرمایه سپهر را در دست گرفت...

بورس 24: مدیر عامل جدید شرکت تامین سرمایه سپهر معرفی شد.

به گزارش خبرنگار بورس 24، در آخرین جلسه هیِیت مدیره این شرکت، محمد وطن پور، به سمت مدیر عاملی برگزیده و سکان هدایت و اداره تامین سرمایه سپهر را در دست گرفت.

وی که ازمدیران با سابقه و فعال شرکت های تامین سرمایه کشور است، پیش از این به مدت 4 سال نیز عضو هیات مدیره این شرکت بوده است.

پیش از او، سید حسین میری مدیریت این شرکت را برعهده داشت. 

تامین سرمایه سپهر بر اساس مجوز تاسیس از شورای عالی بورس و اوراق بهادار در شهریور سال ۹۰ به ثبت رسید و به عنوان یک نهاد مالی حضور خود را در صنعت بانکداری سرمایه‌ گذاری کشور اعلام کرد. فعالیت اصلی این شرکت نیز با اخذ مجوز از سازمان بورس در بهمن ماه همان سال آغاز شد. 

گفتنی است، این نهاد مالی، خدمات بانکداری سرمایه گذاری، مدیریت دارایی ها و خدمات مشاوره مالی و سایر خدمات مرتبط با اوراق بهادار را بر عهده دارد. سهامداران این شرکت مجموعه ای از نهادهای مالی پیشرو و توانمند شامل شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، بانک صادرات ایران، گروه مالی سپهر صادرات و بانک سرمایه است.