سایپا با گزارش مهر ماه نشان داد با تحولات جدی در زمینه تولید و فروش محصولات خود همراه شده است؛ سایپایی که اوضاع و احوال خوبی داشته با فروشهای خوبی که دارد امید های زیادی در بین سهامدارانش ایجاد کرده است...

بورس 24: سایپا با گزارش مهر ماه نشان داد با تحولات جدی در زمینه تولید و فروش محصولات خود همراه شده است؛ سایپایی که اوضاع و احوال خوبی داشته با فروشهای خوبی که دارد امید های زیادی در بین سهامدارانش ایجاد کرده است.

سه عامل این روزها سبب توجه بازار به این غول خودروساز شده است:

*تحولات در فروش

*برنامه افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها که رسما مورد تایید قرار گرفت

*روند فروش دارایی ها

سایپا در گزارش مهر ماه فروش 1697 میلیارد تومانی را به ثبت رسانده تا جمع فروش 7 ماهه به بیش از 7437 میلیارد تومان برسد.

نکته جالب توجه این که شرکت اعلام نموده، نرخ فروش محصولات مربوط به میانگین نرخهای فروش انجام شده می باشد که بخش عمده آن مربوط به تعهدات قبلی و مابقی براساس نرخهای جدید مصوب بوده است.

این امر نشان می دهد، با پایان تعهدات سال قبل نرخ های فروش شرکت اصلاح و فروش های شرکت با نرخ های جدید ثبت و این امر سبب جهش فروش های ماهانه در سایپا می شود.پس، از این پس شاهد گزارشات ماهانه بهتری در سایپا به دلیل تغییرات نرخ های فروش خواهیم بود.

همانطور که مشاهده می شود فروش شرکت کم کم تقویت شده، به طوری که متوسط فروش شهریور و مهر ماه فاصله زیادی با 5 ماهه قبل خود نداشته و این امر نشان از تحولات جدی در فروش سایپا دارد

روند شتابان فروش به خصوص در 2 ماهه اخیر، به حدی بوده که فروش 7 ماهه امسال به نسبت سال گذشته با رشد خوبی همراه شده و بیش از 25 درصد تغییرات مثبت داشته است.

شرکت برای نیمه اول سال گذشته به فروش 5348 میلیارد تومانی رسیده بود و برای کل سال 97 فروش 8474 میلیارد تومانی داشته است.

«خساپا» در 7 ماهه امسال فروش 7438 میلیارد تومانی داشته و پوشش 88 درصدی به نسبت کل سال 97 داشته است.حال در ماه های پیش رو با پایان تعهدات سال قبل، حجم بیشتری از تولیدات با نرخ های فعلی به فروش می رسد و شاهد فروشهای ماهانه خوبی خواهیم بود؛ این امر منجر به افزایش حاشیه سود و کاهش زیاندهی در شرکت می شود.

مضافا این که فروش دارایی ها و ورود نقدینگی جدید و شناسایی سود از این طریق هم به شرکت کمک کرده و نیمه دوم سال، نیمه متفاوتی برای این شرکت خواهد شد.