مدیر عامل ایران خودرو خبر داد: بومی سازی ۲۲۱ قطعه ۲۴۴ میلیون یورو کاهش ارزبری خواهد داشت...

بورس 24: مدیر عامل ایران خودرو خبر داد: بومی سازی ۲۲۱ قطعه ۲۴۴ میلیون یورو کاهش ارزبری خواهد داشت.

به گزارش ایکو پرس _ فرشاد مقیمی مدیر عامل شرکت ایران خودرو در بازدید از غرفه ساپکو در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات تهران و در جمع خبرنگاران گفت: خودکفایی ۲۲۱ قطعه و مجموعه و مواد اولیه در سال های ۹۸ و۹۹ با پیش بینی کاهش ارزیری ۲۴۴ میلیون یورو ( با احتساب تیراژ تولید سالانه ) در برنامه این خودرو ساز است.

وی از همکاری با ۳۲ قطعه ساز برای داخلی سازی ۶۸ قطعه در میز اول ودوم خودکفایی وزارت صمت خبرداد و افزود : خودکفایی این قطعات در مجموع بیش از ۸۱ میلیون یورو کاهش ارزبری سالانه در بر خواهد داشت.

مقیمی تصریح کرد: از این تعداد قطعات ۳۲ قطعه به تولید انبوه رسیده وبه زودی ۷ قطعه دیگر به تولید انبوه خواهد رسید.