به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت معدنی و صبانور موفق شد در ٧ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٨ مجموعا حدود ۴٢٠ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود کسب نماید.