به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گل گهر در ٧ ماهه نخست سال ١٣٩٨ مجموعا موفق به کسب ٧۴٣۶ میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش شد.