به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و واراق بهادار مجوز افزایش سرمایه ٣۶ درصدی فولاد کاوه جنوب کیش از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را صادر نمود.