به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز افزایش سرمایه ۴١ درصدی بیمه کوثر از محل سود انباشته، سایر اندوخته‌ها را صادر نمود.