به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام داشت jقاضای انتشار اوراق اجارۀ شرکت واسط مالی دی سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام‌شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار اوراق اجاره ملاحظه نگردید و عرضۀ عمومی اوراق مذکور با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.