شرکت آذریت امروز مجمع فوق العاده خود جهت انتخاب اعضای هیئت مدیره را برگزار کرد. پس از اتمام این مجمع و رای گیری صورت گرفته، این مجموعه توسط بخش خصوصی تصاحب شد و سه سیت از پنج کرسی هیات مدیره این شرکت به بخش خصوصی تعلق یافت...

بورس 24: شرکت آذریت امروز مجمع فوق العاده  خود جهت انتخاب اعضای هیئت مدیره را برگزار کرد.

پس از اتمام این مجمع و رای گیری صورت گرفته، این مجموعه توسط بخش خصوصی تصاحب شد و سه سیت از پنج سیت این شرکت به بخش خصوصی تعلق یافت.

به گزارش خبرنگار بورس 24، آخرین فعالیت شرکت آذریت در تولید ورق آزبست بوده و سرمایه 600 میلیون تومانی دارد. بخش خصوصی پس از مجمع و تایید حضور در هیئت مدیره بیان داشت: شرکت موضوع فعالیت خود را تغییر خواهد داد و به زودی برنامه های این مجموعه جهت سودآوری و تولید جدید مجموعه توسط هیئت مدیره جدید به اطلاع خواهد رسید.

او گفت: سهامداران این شرکت در انتظار خبرهای جدید از مجموعه آذریت باشند. هدف ما از ورود به این شرکت، تغییر موضوع فعالیت شرکت و رشد آن است.

اعضای هیئت مدیره جدید این شرکت به شرح زیر انتخاب شدند:

شرکت مهر مهاجر ایرانیان

شرکت عمران سامان عصر

صندوق پژوهش و فناوری ایده آل

شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین

شرکت سیمان ارومیه

اعضای هیئت مدیره قبلی به قرار زیر بودند:

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

شرکت سیمان صوفیان

شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین

شرکت صنایع خاک چینی ایران

شرکت سیمان ارومیه

که از این میان تنها دو عضو ثابت باقی ماندند.