قیمت مسکن در تهران به لحاظ رشد ماهانه در یکسال منتهی به آبان امسال دو رکورد از خود به جا گذاشت... اولین رکورد مربوط به بیشترین رشد ماهانه قیمت مسکن است که در اردیبهشت سال ٩٨ ثبت شد...

بورس 24 : قیمت مسکن در تهران به لحاظ رشد ماهانه در یکسال منتهی به آبان امسال دو رکورد از خود به جا گذاشت.اولین رکورد مربوط به بیشترین رشد ماهانه قیمت مسکن است که در اردیبهشت سال 98 ثبت شد.

اردیبهشت امسال میانگین قیمت مسکن در تهران 11.4 درصد نسبت به فروردین افزایش پیدا کرد که بالاترین رشد ماهانه قیمت مسکن در طول این یکسال بوده است.

دومین رکورد قیمتی نیز مطابق نمودار مربوط به ماه مهر است. در مهر ماه امسال کمترین رشد مثبت ماهانه قیمت مسکن طی یکسال اخیر برای بازار مسکن تهران ثبت شد. مهر ماه امسال قیمت مسکن در تهران یک درصد نسبت به شهریور افزایش یافت. البته در ماه های شهریور و مرداد،‌ رشد قیمت مسکن، منفی بود.

کمترین رشد مثبت قیمت مسکن در ماه مهر خود علامتی از نبود کشش برای افزایش قیمت در ماه های آتی است.

در نمودار زیر که توسط دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن تهیه شده است، تغییرات ماهانه قیمت مسکن در تهران آمده است: