به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سایپا اعلام داشت براساس آئین نامه اجرایی تبصره ١ ماده ١۴٩ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و به استناد ماده ١۴ حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و همچنین براساس مصوبه هیات مدیره ، شرکت سایپا در نظر دارد نسبت به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها شامل زمین ، ساختمان و همچنین سرمایه گذاریهای بلند مدت خود اقدام نماید لازم به ذکر است که در حال حاضر مکاتبات لازم با کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران صورت پذیرفته و به محض اخذ مجوزهای لازم از مراجع قانونی مراحل اجرایی این امر کلید خواهد خورد و این شرکت تمامی تلاش خود برای ثبت آن در سال ١٣٩٨ را مبذول خواهد داشت . توضیح اینکه انجام هرگونه افزایش سرمایه منوط به اخذ تاییدیه حسابرس و بازرس قانونی شرکت و همچنین اخذ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد .