بورس ٢۴ : کارخانجات پارس الکتریک در سال ۱۳۴۱ تاسیس شد، کارخانه اصلی این مجموعه در جاده مخصوص کرج به متراژ حدود ۳۲ هکتار بنا شده است. این شرکت در قزوین نیز کارخانه تولیدی دارد و همچنین در سیرجان ؛ البته واحد سیرجان این مجموعه چند سالی پلمپ بود که بر اساس اطلاعات موجود مدتی است ، مشکلات آن برطرف شده است.همچنین شرکت مهندسی بازرگانی مجموعه پارس الکتریک بر اساس آخرین اخبار موجود فعالیتی ندارد...