سال گذشته کمتر از ۴٠٠ هزار واحد مسکونی در شهرهای کشور ساخته شد... مرکز آمار ایران اعلام کرد : در سال ٩٧ در مجموع ١۴٢ هزار پروانه ساختمانی توسط شهرداری های بیش از ١٣٠٠ شهر در کشور برای خانه سازی صادر شد. با این پروانه ها در سال گذشته ٣٧۶ هزار و ۵٧۵ واحد مسکونی جدید در شهرها ساخته شد که این تعداد واحد مسکونی ١٧ درصد بیشتر از سال ٩۶ بود...

بورس 24 : سال گذشته کمتر از 400 هزار واحد مسکونی در شهرهای کشور ساخته شد.

مرکز آمار ایران اعلام کرد : در سال 97 در مجموع 142 هزار پروانه ساختمانی توسط شهرداری های بیش از 1300 شهر در کشور برای خانه سازی صادر شد. با این پروانه ها در سال گذشته 376 هزار و 575 واحد مسکونی جدید در شهرها ساخته شد که این تعداد واحد مسکونی 17 درصد بیشتر از سال 96 بود.

در تهران نیز در سال 97 تعداد 76 هزار واحد مسکونی جدید ساخته شد که 18 درصد نسبت به ساخت و سازهای سال 96 بیشتر بوده است.

ساخت و ساز مسکن در شهرهای کشور اگر چه در سال 97 رشد کرد اما تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده به اندازه نصف نیاز بازار مسکن به خانه جدید بوده است!

وزارت راه و شهرسازی دو سال پیش بازار مسکن سال های آینده را نیازسنجی کرد و آن زمان گزارش داد : کشور به سالانه 900 هزار واحد مسکونی جدید نیاز دارد.

ساخت و ساز کمتر باعث گرانی بیشتر قیمت مسکن می شود.

این در حالی است که بخش زیادی از واحدهای مسکونی که ساخت آن ها در سال 98 شروع شد در همان سال به مشکل گرانی مصالح ساختمانی و کمبود مصالح برخورد کردند و بخشی دیگر از این ساختمان های در حال احداث نیز امسال با رکود فروش و نبود نقدینگی برای تکمیل روبرو هستند.