کارنامه بورس اوراق بهادار از ابتدای امسال تا کنون: تعداد روزهای معاملاتی: ۱۴٧ روز تعداد سهام معامله شده: ۶١٩میلیارد و ٣٢۶میلیون سهم و حق تقدم ارزش سهام معامله شده: ٢١١٣هزار و ۴۴٢میلیارد ریال نوبت‌های خرید و فروش: ۵۴میلیون و ٣٢هزار و ٣نوبت تعداد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: ١٢میلیارد و ١١٣میلیون واحد ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: ١٢٨هزار و ٢٢٢میلیارد ریال شاخص بورس در ابتدای سال: ١٧٨هزار و ۶۵٩واحد شاخص بورس تا به امروز: ٣٠۵هزار و ٣٣٣واحد رشد یا افت شاخص بورس: افزایش ١٢۶هزار و ۶٧۴واحدی(معادل ٧٠.٩٠درصد رشد)

بورس 24 : شاخص بورس در جریان معاملات هفته گذشته 4هزار و 328واحد افت را به ثبت رساند.

کارنامه بورس اوراق بهادار در هفته گذشته به شرح زیر است:

تعداد روزهای معاملاتی: 4روز(هفته قبل‌تر 3 روز معاملاتی)

تعداد سهام معامله شده: 12میلیارد و 8350میلیون سهم و حق تقدم(افزایش 74.4درصدی نسبت به هفته قبل)

ارزش سهام معامله شده: 54هزار و 994میلیارد ریال(رشد 77.87درصدی نسبت به هفته قبل)

نوبت‌های خرید و فروش: یک میلیون و 600هزار و 169نوبت(افزایش 58.7درصدی نسبت به هفته قبل)

تعداد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 455میلیون واحد(رشد 44درصدی نسبت به هفته قبل)

ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 4هزار و 651میلیارد ریال(افزایش 44درصدی نسبت به هفته قبل)

شاخص بورس در ابتدای هفته: 309هزار و 661واحد

شاخص بورس در پایان هفته: 305هزار و 333واحد

رشد یا افت شاخص بورس: افت 4هزار و 328واحدی(کاهش 1.4 درصدی)

***

کارنامه بورس اوراق بهادار از ابتدای امسال تا کنون:

تعداد روزهای معاملاتی: ۱۴7 روز

تعداد سهام معامله شده: 619میلیارد و 326میلیون سهم و حق تقدم

ارزش سهام معامله شده: 2113هزار و 442میلیارد ریال

نوبت‌های خرید و فروش: 54میلیون و 32هزار و 3نوبت

تعداد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 12میلیارد و 113میلیون واحد

ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 128هزار و 222میلیارد ریال

شاخص بورس در ابتدای سال: 178هزار و 659واحد

شاخص بورس تا به امروز: 305هزار و 333واحد

رشد یا افت شاخص بورس: افزایش 126هزار و 674واحدی(معادل 70.90درصد رشد).