سهم ها و صنایعی که همچنان می تازند؟ صنایع چاپ ؛ وسائل ارتباطی و شکر پرتفوی سهامداران این صنایع تا ١۵ درصد رشد کرده ؛ در همین روزهای منفی!!

بورس 24 : تداوم منفی های شاخص در ماه هشتم ، عملکرد بورس در آبان ماه را منفی کرد و یک درصد زیان کف دست سهامداران گذاشت!

جستجوی بورس 24 در میان صنایع برتر بازار نشان می دهد : با گذشت دو هفته از آبان ماه شاخص صنعت انتشار و چاپ با بازدهی 15.9 درصدی بیشترین سودآوری را از خود به نمایش گذاشته است.

بازدهی 15.2درصدی نیز در این مدت نصیب شاخص صنعت وسائل ارتباطی با تک سهم پارس الکتریک شده است تا این صنعت دومین گروه مورد توجه و پربازده در آبان ماه شناخته شود.

حال آن که در این پروسه زمانی شاخص صنعت قند و شکر با رشد 15درصدی سومین صنعت پربازده بازار سرمایه بوده است.

بررسی بورس 24 نشان می دهد : شاخص صنعت بانکداری در این دوره زمانی با افت سنگین 7.7 درصدی به عنوان زیان ده ترین صنعت بازار سرمایه شناخته شده است.

شاخص فرآورده های نفتی و در واقع سهام پالایشی با افت 6.7 درصدی به همراه شاخص صنعت محصولات کاغذی با افت 6 درصدی ، دیگر صنایع منفی و قرمز این دوره زمانی 17 روزه بوده اند.

جدول زیر روایتگر سود و زیان سرمایه گذاران در 40 صنعت حاضر در بورس تهران است :

شرح شاخص

مقدار شاخص در30 مهر98

مقدار شاخص در پایان هفته دوم آبان

تغییرات

(درصد)

محصولات فلزی

62654

71227

9.2

مواد دارویی

38113

39641

4

انبوه سازی

1933

1980

2.4

رایانه

25887

25549

1.3

ماشین آلات

76897

81138

5.5

فرآورده های نفتی

1352481

1262055

6.7

کانی فلزی

76375

74881

2

کانی غیر فلزی

13052

13994

7.2

غذایی به جز قند

14585

15013

2.9

ذغال سنگ

9547

9240

3.2

خودرو

40195

43726

8.8

قند و شکر

45832

52751

15

حمل و نقل

7242

7033

2.9

وسایل ارتباطی

10807

12446

15.2

سایر مالی

4782

5136

7.4

انتشار و چاپ

920718

1067516

15.9

محصولات کاغذی

88415

83100

6

فلزات اساسی

193621

192529

1

شیمیایی

19238

18939

1.5

دستگاه های برقی

1446744

1517107

4.9

سرمایه گذاری ها

6115

6437

5.3

زراعت

68559

67405

1.7

لاستیک

60800

62292

2.4

چند رشته ای صنعتی

30312

30072

1

رادیویی

2624

2587

1.4

فنی مهندسی

2387

2381

0

کاشی و سرامیک

9057

10094

11.4

بیمه

15377

16513

7.4

منسوجات

4281

4061

5.1

مالی

377037

364976

3.2

ابزار پزشکی

10244

10244

0

سایر معادن

62979

60605

3.8

استخراج نفت

1581

1801

13.9

محصولات چرمی

9130

9491

3.9

سیمان

2245

2348

0

بانک ها

1630

1505

7.7

برق و گاز و اب و بخار

661

622

5.9

اداره بازارهای مالی

209

227

8.6

اطلاعات و ارتباطات

302

311

3

خرده فروشی به جز وسائل نقلیه

375

392

4.5

شاخص کل

308314

305333

1