به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت فولاد امیر کبیر کاشان در ٧ماهه منتهی به مهر ١٣٩٨ مبلغ۵٣٨ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نموده است که حدود ٧١میلیارد تومان متعلق به مهر ماه می باشد.