اطلاعیه پذیره‌ نویسی چهارمین سری از اوراق صکوک منفعت دولت روی سایت فرابورس ایران قرار گرفت. پذیره‌ نویسی این سری از اوراق منفعت در...

بورس 24: چهارمین سری از اوراق صکوک منفعت در نمادهای «افاد51»، «افاد52»، «افاد53»، «افاد54» و «افاد55» به ارزشی معادل 49 هزار و 921 میلیارد ریال در تاریخ 18 آبان 98 پذیره‌نویسی خواهند شد. 

اطلاعیه پذیره‌ نویسی چهارمین سری از اوراق صکوک منفعت دولت روی سایت فرابورس ایران قرار گرفت. پذیره‌ نویسی این سری از اوراق منفعت در 5 نماد «افاد51»، «افاد52»، «افاد53»، «افاد54» و «افاد55» به ارزش 49 هزار و 921 میلیارد ریال در تاریخ 18 آبان ماه انجام می‌ شود.

به گزارش مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، انتشار این اوراق بنا به درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان بانی بوده و شرکت واسط مالی خرداد (با مسئولیت محدود) به عنوان ناشر آن اعلام شده است. ارزش هر ورق منفعت دولت در این سری پذیره‌نویسی، یک میلیون ریال است.

موضوع انتشار اوراق یاد شده تامین مالی دولت بوده و طی 36 ماه تا مدت انقضای آن، پرداخت سود در موعدهای 6 ماهه انجام خواهد شد؛ این سود توسط شرکت سپرده‌ گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان عامل پرداخت به حساب دارندگان این اوراق واریز می‌ شود و سازمان برنامه و بودجه کل کشور نیز بازپرداخت اصل و سود این اوراق را ضمانت کرده است.

اصولاورق صکوک منفعت، سند مالی بهاداری است که بیانگر مالکیت دارندة آن بر مقدار معینی خدمات یا منافع آینده (از یک دارایی بادوام) بوده و در ازای پرداخت مبلغی معین به دارنده منتقل شده است.

به این ترتیب خریدار با خرید اوراق منفعت، به نهاد واسط وکالت بلاعزل می‌ دهند تا نسبت به عقد قرارداد اجاره یا اجاره آتی با بانی جهت استفاده از منافع دارایی‌ های موضوع قرارداد و نیز انعقاد حق‌ العمل‌ کاری با بانی برای انجام عملیات اجرایی بهره‌ برداری از دارایی و ارائه هر گونه خدمات تکمیلی متناسب با موضوع اجاره اقدام کند. 

لازم به ذکر است، که انتشار نخستین سری از اوراق منفعت به اسفند ماه 96 بازمی گردد که طی آن دولت اقدام به انتشار 30 هزار میلیارد ریال اوراق منفعت از طریق فرابورس ایران کرد.

گفتنی است، همچنین تاکنون 2 پذیره نویسی دیگر از زمان ارائه این نوع صکوک تامین مالی در بازار فرابورس ایران طی اسفند ماه 96 و مهر ماه 98 انجام شده است.