سود بی سود! همین و بس! مجمع شرکت بیمه رازی، افزایش سرمایه از ۲۰۰ میلیارد تومان به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان را نیز تصویب کرد...

بورس 24: ساعت 16 به وقت عصر امروز مجمع عمومی فوق العاده بیمه رازی برای افزایش سرمایه آغاز به کار کرد. 

مجمع این شرکت بیمه ای امروز در حالی برگزار شد، که مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه رازی قبل از آن برگزار شده بود. 

به گزارش خبرنگار ما همچنین در ادامه مجمع عمومی این مجموعه نیز با موافقت سهامداران صورت های مالی سال مالی مورد گزارش تصویب شده و با توجه به زیان ده بودن شرکت سودی تقسیم نشد! 

در مجمع تصمیم گیری درباره افزایش سرمایه، هم مجمع شرکت بیمه رازی افزایش سرمایه از ۲۰۰ میلیارد تومان به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان را نیز تصویب کرد.

لازم به ذکر است، در مرحله نخست افزایش سرمایه از ۲۰۰ میلیارد تومان به ۳۰۰ میلیارد تومان مورد تصویب قرار گرفته و بقیه این افزایش سرمایه به اختیار اعضای هیات مدیره تا سال ۹۹ انجام خواهد شد. 

گفتنی است، این افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده صورت خواهد گرفت.