مدیر عامل: در حوزه گردشگری ورود کردیم او گفت: یک بازار تجاری نیز مجموعه در کرمان دارد و به زودی فروش واحد های تجاری این بازار شروع خواهد شد...

بورس 24: مجمع عمومی عادی به طور سالانه نوبت دوم موسسه اعتباری ملل، صبح امروز با حضور بیش از 72 درصد از حقوق صاحبان سهام تشکیل جلسه داد.

امین جوادی مدیر عامل موسسه اعتباری ملل درباره آخرین رویداد های این مجموعه در جمع سهامداران گفت: در کرمان در حوزه گردشگری ورود کردیم و سرمایه گذاری های خوبی داریم.

او گفت: در حال تاسیس هتل و مجموعه تفریحی و عملیات اجرایی هتل هستیم، که تا پایان سال استارت خواهد خورد. 

وی ادامه داد: بازار تجاری نیز در کرمان داریم و در 7-8 روز آتی فروش واحد های تجاری این بازار شروع خواهد شد. با توجه به موضوعات قانونی که الزام به واگذاری بخشی از سرمایه گذاری ها داریم، نقدینگی خوبی به مجموعه وارد خواهد شد.

او افزود: در مشهد هم پروژه مسکونی داریم که 75 درصد پیشرفت داشته و فروش واحدها را آغاز کردیم و تا پایان سال کل فروش به پایان می رسد. در حوزه صنایع دستی نیز شرکت فرش خریداریم و همچنین مجوز فعالیت ارزی را اخذ کرده ایم. 

وی درباره افزایش سرمایه هم گفت: در گام اول برنامه افزایش سرمایه از محل سود انباشته و آورده نقدی را کلید زدیم. همچنین برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی نیز با توجه به اینکه در سال 93 از این محل افزایش سرمایه داشتیم و در سال 94 اقدام به ثبت افزایش سرمایه کردیم، استعلام از سازمان بورس کرده ایم که آیا می توانیم این اقدام را مجدد عملیاتی کنیم یا خیر؟

او درباره فروش دارایی ها هم گفت: تا پایان سال اگر 3 تا 4 هزار میلیارد تومان از دارایی ها را به فروش نرسانیم، حداقل 2 هزار میلیارد تومان فروش را عملیاتی خواهیم کرد.

وی در ادامه در خصوص عرضه سهام زیر مجموعه ها در بازار سرمایه نیز گفت: مسکن سازان ایران را پذیرش کردیم و در حال طی مراحل عرضه است. همچنین عرضه لیزینگ را نیز در برنامه داریم. 

به گزارش خبرنگار بورس 24، مجمع موسسه اعتباری ملل در پایان با توجه به الزامات قانونی سودی برای تقسیم نداشت، اما مدیر عامل گفت: سهامداران منتظر افزایش سرمایه از محل سود انباشته باشند.  

محمد رضا مروجی عضو هیات مدیره موسسه ملل هم درباره عملکرد مالی این مجموعه این طور توضیح داد: 

در حوزه کارمزد از 85 میلیارد ریال به میزان 375 میلیارد ریال افزایش داشتیم. 

سرمایه گذاری ها از 372 به 964 میلیارد ریال، و سایر درآمد های عملیاتی از 4796 میلیارد ریال به 1316 میلیاردریال رسیده است. سود مجموعه نیز از 12 ریال به 216 ریال افزایش داشته است.