بدهی داشتیم میزان چغندر کشت شده کاهش شدیدی داشت. به دلیل خشکسالی های اخیر استان خراسان. این سخن را مدیر عامل قند تربت جام در مجمع گفت و در ادامه بیان داشت...

بورس 24: مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قند تربت جام با حضور ۵۳.۲۶ درصد از سهامداران در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار بورس 24، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قند تربت جام، عصر امروز با حضور ۵۳.۲۶ درصد از سهامداران و اعضای هیات مدیره برگزار شد. در این مجمع کاظمی به عنوان رییس مجمع، نوری و علیفر به عنوان ناظران و بهمنی به عنوان مدیرعامل شرکت حضور داشتند. 

غلامعباس بهمنی مدیر عامل شرکت قند تربت جام ابتدا گفت: به دلیل خشکسالی های اخیر استان خراسان میزان چغندر کشت شده کاهش شدیدی داشت.

او گفت: همین عامل نیز سبب کاهش درآمدهای شرکت شد. در خصوص کاهش هزینه ها باید اقداماتی انجام می دادیم، که اقدام به تعدیل نیروی انسانی کردیم. در حال حاضر تنها ۸۸ نفر مشغول به کار هستند. در سال ۹۷ معادل ۵۷۴ هکتار قرارداد داشته ایم که تنها ۱۳ درصد ظرفیت کارخانه کشت چغندر داشتیم. 

او در ادامه با بیان اینکه خشکسالی سبب زیان ده شدن شرکت شد افزود: امسال نیز نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد سطح کشت چغندر افت کرده است. هم اکنون قند تربت جام به کشاورزان تنها به دلیل تشویق آن ها خدمات مکانیزه ارائه می دهیم. به طوری که انواع سموم و بذر میان آن ها توزیع کرده ایم.

به گفته وی از دیگر مسائل مجموعه این است، که میزان آب دهی چاه های ما کاهش چشمگیری داشته است. 

بهمنی تصریح کرد: به دلیل افزایش قیمت چغندر پیش بینی می کنیم، که کشت این محصول بیشتر شود. در خصوص خط مشی شرکت باید بگویم که با توجه به خشکسالی در استان خراسان تغییر الگوی کشت داده ایم. امیدواریم سال آینده برای کشت پاییزه اقدامات موثرتری انجام دهیم. باید به سمتی پیش رویم که زمین های کشاورزی خود را به سیستم های مدرن آب دهی تجویز کنیم.

او گفت: از سویی چنانچه بتوانیم منابع مالی قابل قبولی تهیه کنیم، می توانیم شکر خام خریداری و پس از تصفیه به افغانستان صادر کنیم. برای کاهش هزینه ها باید کاهش مصرف انرژی داشته باشیم.

مدیر عامل شرکت قند تربت جام بیان کرد: در خصوص زمین های کارخانه اقداماتی انجام شده تا به صورت شهرک به فروش برسانیم. کشت چغندر در افغانستان موانع قانونی شدیدی دارد که امیدواریم بتوانیم این موانع را برطرف کنیم. قیمت گذاری نامناسب شکر از سوی دولت سبب کاهش درآمدهای ما شد.  

وی ادامه داد: در حقیقت شکر را بیشتر از سه هزار تومان نمی توانیم به فروش برسانیم. در حالی که دستمزد و هزینه های تولید افزایش ۴۰ درصدی داشته است. در استان خراسان به دلیل کاهش کشت چغندر برخی از تولید کنندگان شکر اقدام به افزایش نرخ چغندر می کنند که به نوعی خود زنی است. 

بهمنی در خصوص فروش شکر پایین تر از قیمت مصوب دولت گفت: دولت شرکت های تولید کننده شکر را مجبور کرد تا در یک بازه زمانی ارز حاصل از خرید بذر خارجی را پرداخت و بدهی هایمان را تصفیه کنیم. در غیر این صورت یورو با نرخ آزاد به ما تعلق می گرفت، در همین راستا نیز مجبور شدیم شکر را با قیمت کمتر از نرخ مصوب دولت به فروش برسانیم تا این بدهی را پرداخت کنیم.

او افزود: افزایش سرمایه حدود ۱۰۸ درصدی را پیش بینی کرده ایم که در سال مالی پیش رو انجام شود. این افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران خواهد بود. 

تکمیلی:  

او در سخنان خود افزود: افزایش سرمایه حدود ۱۰۸ درصدی را پیش بینی کرده ایم، که در سال مالی پیش رو انجام شود. این افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران خواهد بود. 

گفتنی است، صورت های مالی سال مالی مورد گزارش تصویب شده و به دلیل زیان ده بودن شرکت سودی تقسیم نشد.