مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با حضور بیش از ۷۹ درصد از صاحبان سهام صبح امروز تشکیل جلسه داد.