در جریان معاملات هفته ای که گذشت معامله گران در بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالای ایران بیش از ۱۳۶ تن پسته فندقی ۳۲-۳۰ را دادوستد کردند.

بورس 24: در جریان معاملات هفته ای که گذشت معامله گران در بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالای ایران بیش از ۱۳۶ تن پسته فندقی ۳۲-۳۰ را دادوستد کردند.

طی معاملات این هفته در دو نماد معاملاتی انبار طلای سبز زرند و سبز دانه کویر تعداد ۱۳۶ هزار و ۴۷۱ گواهی سپرده پسته فندقی معامله شد و طی آن، ارزش ۱۳۸ میلیارد و ۹۳۴ میلیون ریالی به ثبت رسید. معاملاتی که معادل دادوستد ۱۳۶ تن و ۴۷۱ کیلوگرم پسته فندقی بوده است.

در جریان این معاملات در نماد انبار طلای سبز زرند تعداد ۱۲۸ هزار و ۱۵۲ گواهی به ارزش ۱۳۰ میلیارد و ۵۹۳ ریال معامله شد که حجم معاملات در نماد مذکور معادل نزدیک به ۱۲۸ تن محصول پسته فندقی ۳۲-۳۰ بوده است. حجم معاملات در نماد سبز دانه کویر نیز به رقم ۸۳۱۹ گواهی به ارزش ۸ میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال رسید که این میزان گواهی فروخته شده معادل بیش از ۸.۳ تن محصول بوده است.

در نمادهای زعفران نگین و پوشال معمولی انبارهای پذیرفته شده در بورس کالای ایران نیز بیش از ۴۸۱ هزار و ۸۱۴ گواهی سپرده کالایی مورد دادوستد قرار گرفت و ارزش ۳۳ میلیارد و ۸۰۶ میلیون ریالی را در پی داشت. در جریان این معاملات، بیش از ۴۲.۴ کیلوگرم زعفران نو (برداشت سال ۱۳۹۸) شامل ۳۸.۳ کیلوگرم زعفران نگین و ۴ کیلوگرم زعفران پوشال معمولی، خرید و فروش شد. حجم معاملات زعفران پارسالی (برداشت سال ۳۹۷) نیز به بیش از ۴۳۹ کیلوگرم زعفران نگین و پوشال معمولی رسید.

معامله گران همچنین تعداد ۴۰۰۷ گواهی سپرده زیره سبز را در سه نماد انبارهای کیمیابذر، دانش و بیهق معامله کردند و ارزشی بیش از یک میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریالی را به ثبت رساندند.

در پایان این گزارش می افزاید، در نمادهای معاملاتی گواهی سپرده سکه طلا نیز تعداد ۳۲ هزار و ۱۸۰ گواهی معامله شد و ارزش ۱۲۴ میلیارد و ۵۸۰ میلیون ریالی به ثبت رسید.

منبع: کالاخبر