مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری جامی با حضور ۵۱.۵۷ درصد از سهامداران برگزار شد. این مجمع به ازای هر سهم ۶٠ ریال سود نقدی تقسیم کرد...