به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت کارتن ایران در ٧ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ۶۴ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که حدود ٨ میلیارد تومان آن مربوط به فروش مهر ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٧ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٩۶ درصد رشد داشته است.