به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت فولاد امیر کبیر کاشان در ٧ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ۵٣٨ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که حدود ٧١ میلیارد تومان آن مربوط به فروش مهر ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٧ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١۴ درصد رشد داشته است.