رئیس مرکز آمار: شش ماه است، تورم نقطه ای رو به نزول گذاشته رییس مرکز آمار کشور گفت: بعد از ۱۶ ماه، تورم سالانه کشور در مهر ماه سال‌ جاری روند نزولی به خود گرفته و تورم نقطه‌ ای نیز با سرعت مطلوبی در حال کاهش است...

بورس 24: رییس مرکز آمار کشور گفت: بعد از ۱۶ ماه، تورم سالانه کشور در مهر ماه سال‌ جاری روند نزولی به خود گرفته و تورم نقطه‌ ای نیز با سرعت مطلوبی درحال کاهش است.

جواد حسین زاده روز پنجشنبه در حاشیه دیدار با مراجع تقلید در جمع خبرنگاران درقم بیان داشت: تورم نقطه ای در مهر ماه سال جاری نسبت به شهریورماه سال ۹۷ ۶.۷ درصد کاهش پیدا کرده است، از ۶ ماه گذشته تورم نقطه ای در کشور روند نزولی داشته و روند نزولی آن نیز روند افزایشی به خود گرفته است. 

وی با اشاره به روند تورم در کشور تصریح کرد: تورم ماهانه کشور در مهر ماه سال جاری یک و نه دهم بوده که نسبت به سال گذشته وضعیت مطلوب تری به خود گرفته است.

وی اضافه کرد: همچنین تورم نقطه ای کشور در مهر ماه سال جاری ۲۸.۳ درصد و تورم سالانه نیز ۴۱.۳ درصد بوده است.

رییس مرکز آمار کشور خاطرنشان کرد: نرخ تورم در کشور در بخش خوراکی ها ۶۱.۷ درصد و در بخش غیرخوراکی ها ۳۳.۸ درصد در مهر ماه سال جاری بوده است.

وی با اشاره به وضعیت سن ازدواج تصریح کرد: طبق آخرین سرشماری عمومی کشور متوسط سن ازدواج در مردان ۲۷ و در بین زنان ۲۳ سال گزارش شده است.

وی با بیان وضعیت کشور از نظر افزایش سن پیری گفت: در رابطه با وضعیت« سن» در کشور مساله نگران کننده ای وجود نداشته و در کوتاه مدت هیچ گونه اثری بر روند جمعیتی کشور ندارد.

منبع: ایرنا