به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در گزارش تفسیری اعلام نمود،مبلغ فروش گندله در سال ٩٨ بالغ بر ٩٧،٢۶٩میلیارد ریال برآورد شده است.هزینه های سربار و عمومی نیز برای سال ٩٨ حدود ۴١١میلیارد تومان برآورد شده است.شایان ذکر است نرخ فروش محصولات کنسانتره و گندله برای فروش های داخلی بر اساس ضریبی از میانگین قیمت شمش فولاد خوزستان در دوره های ٣ ماهه تعیین می گردد. نرخ فروش کنسانتره صادراتی و گندله ریز دانه در مزایده های عمومی برگزار شده کشف می گردد.