به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت نوسازی و ساختمان تهران اعلام داشت پیرو صورتجلسه مورخ ٩٨.٠۶.٠۴و توافقنامه ٩٨.٠٧.٠٧با بانک کارآفرین در خصوص تسویه تسهیلات دریافتی به اطلاع می رساند: در تاریخ ٩٨.٠٧.٢٩بخشی از سهام توثیق شده به تعداد ٢،٢٣٣،٧١۵ سهم به فروش رسیده است. با توجه به اطلاعات طبق جدول ذیل آثار ناشی از فروش سهام مذبور سبب ایجاد سود به مبلغ ١،١١٧میلیون ریال شده است. مراتب جهت اطلاع سهامداران محترم به استحضار می رساند.