ملی مس بارها آماج شایعات متفاوت قرار گرفت و یکی از دلایل توقف رشد ارزش سهام نیز همین گمانه زنی های منفی بود که ملی مس نمی تواند فروش هایش را مدیریت کند و امکان دارد موجودی انبار را به دلیل مشکلات فروش افزایش دهد. اما گزارش شش ماهه این شرکت نشان داد که «فملی» می تواند هم خوب بفروشد هم سود خوبی را محقق کند؛ حتی با وجود کاهش قیمت مس.