گزارش بسیار عالی ملی مس چنان اثر گذار بود، که هم سبب برگشت روند سهم و هم برگشت روند سهام بنیادی بازار شد؛ به طوری که سود محقق شده ۶ ماهه فراتر از انتظار ها بوده و گزارش خاصی را از فملی شاهد بودیم.

بورس 24: گزارش بسیار عالی ملی مس چنان اثر گذار بود، که هم سبب برگشت روند سهم و هم برگشت روند سهام بنیادی بازار شد؛ به طوری که سود محقق شده 6 ماهه فراتر از انتظار ها بوده و گزارش خاصی را از فملی شاهد بودیم.

ملی مس در 6 ماهه سال98 در حالی به سود74 تومانی رسیده که حتی این سود از کل سود سال 97 هم بالاتر بوده است!!!

همانطور که از جدول بالا مشاهده می شود، شیب صعودی سود سازی ملی مس در دوره های 6 ماهه با جهش بسیار سنگینی همراه شده است که نشان می دهد شرکت هم در زمینه فروش هم در زمینه سود سازی در موقعیت ویژه ای قرار گرفته است.

نکته جالب توجه در عملکرد ملی مس این است که این روند در حالی صورت می گیرد که در شرایط تحریمی فعلی کشور، ملی مس در نوک پیکان تحریم ها قرار دارد اما شرکت توانسته با هوشمندی تمام با فروش های خوبی که داشته عملکرد بسیار مثبتی را رقم بزند.

اما نگاهی به گزارش صادراتی شرکت در 6 ماهه امسال به نسبت 6 ماهه سال گذشته نیز نکات مثبت خوبی را بیان می کند.

در قیاس محصولات صادراتی در 6 ماهه 98 به نسبت 6 ماهه 97، فروش مقداری هر دو محصول اصلی صادراتی ملی مس با رشد بسیار خوبی همراه بوده و این امر نشان می دهد شرکت به خوبی تحریم ها را پشت سر گذاشته، و نه تنها رشد قیمت های فروش بلکه با رشد قابل توجه فروش مقداری توانسته سود سازی سنگینی را برای سهامداران خود به همراه داشته باشد.

در نهایت انتظار می رود ملی مس به سود رنج 120 الی 130 تومانی برای سال جاری دست یافته و با اعمال پی بر ای 6 ارزش ذاتی 720 الی 750 تومانی را از این غول مسی در بازه میان مدت شاهد خواهیم بود به خصوص این که ریسک تحریم ها و مشکلات شایعه شده در زمینه فروش شرکت نیز با این گزارش عالی مرتفع شده و سهم می تواند نسبت پی بر ای معقولی داشته باشد.