پول ها می آیند و می روند سهامدارانی ضرر نمی کنند که می مانند بازار ما از این روزها زیاد به خود دیده... این آمار را رصد کنید...

بورس 24 : روزهای ابتدایی مهر ماه بود که تکاپوی قابل توجهی در بازار سرمایه دیده شد. رکود بازارهای ارز، طلا و مسکن و همچنین غیرجذاب بودن سودهای بانکی از یک سو و کارنامه درخشان بازار سهام در نیمه ابتدایی امسال از سوی دیگر موجب شد تا بسیاری از افراد نسبت به سرمایه گذاری در بورس گرایش پیدا کنند.

در همین ایام خبرهایی از تشکیل صف های طولانی سرمایه گذاران تازه وارد به بورس جهت دریافت کد بورسی در شرکت های کارگزاری شنیده شد که می توانست ورود نقدینگی جدید و تازه نفس به بازار سهام را به ارمغان بیاورد. آمارها نشان می دهد سوم و هشتم مهر ماه بیشترین روزهای ورود نقدینگی سهامداران خرد به بازار سرمایه بوده است. به طوری که حقیقی ها در سوم مهر ماه 465 میلیارد تومان و هشتم مهر ماه 513 میلیارد تومان نقدینگی وارد بورس کردند.

اما در روزهای گذشته با منفی شدن بازار چرخشی در جریان نقدینگی حقیقی ها در بازار سرمایه رخ داده است. روزهای 22 مهر، 23 مهر و 24 مهر ماه به ترتیب 106 میلیارد تومان، 394 میلیارد تومان و 223 میلیارد تومان پول توسط حقیقی ها از بازار خارج شد و جمع خروج نقدینگی سه روز پایانی هفته گذشته به 723 میلیارد تومان رسید.

فراموش نکنیم که چنانچه بازار سرمایه نتواند توقع سهامداران تازه وارد را برآورده سازد و از عهده حفظ کردن پویایی خود برنیاید، نقدینگی که از بازار خارج می شود قطعا راهی هدفی جایگزین خواهد شد و با توجه به این که بازارهای ارز و طلا توسط دولت کنترل می شوند و بازار مسکن نیز همچنان به رکود خود ادامه داده و ضمن این که ایجاد تحرک در بازار مسکن به نقدینگی های بسیار بالایی نیاز دارد بنابراین نقدینگی خارج شده از بازار سهام قطعا صرف تحرکات سوداگرانه خواهد شد که می تواند به ایجاد تورم در برخی از کالاها منتهی شود و این مساله خوشایند نخواهد بود.

البته بررسی های بیشتر نشان می دهد که در گذشته ای نه چندان دور باز هم شاهد خروج نقدینگی حقیقی ها از بازار بودیم اما دیری نپایید که بازار مجددا با جذب و ورود پول بیشتری از سوی حقیقی ها همراه شد. در هفته منتهی به 20 اردیبهشت ماه سال جاری حقیقی ها 486 میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کرده بودند اما در هفته های بعدی بازار مجددا شاهد ورود پول سهامداران خرد به بازار سرمایه بود. بنابراین کافی است که دیدگاه سرمایه گذاری خود را از کوتاه مدت به میان مدت و بلند مدت تغییر دهیم. با وجود این که طی روزهای گذشته بازار روند نزولی به خود گرفته و بسیاری از سهم ها متحمل فشار عرضه ها هستند اما اگر سهمی را با تکیه بر ارزش های بنیادی آن خریداری کرده باشیم ، به طور قطع در میان و بلند مدت به ارزش واقعی خود خواهد رسید.