چنانچه متغیرهای تاثیرگذار در بورس نسبت به امروز تغییر محسوسی نداشته باشد، بازار سرمایه در همین وضعیت باقی خواهد ماند. در حقیقت نه بهتر می شود و نه بدتر. این متغیرها هم می تواند قیمت جهانی مواد خام، نرخ ارز، شرایط سیاسی و بین المللی حاکم در ایران و... باشد...

بورس 24: یک کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با بورس24 در خصوص علت کاهش هشت هزار واحدی روز گذشته شاخص کل بورس گفت: چنانچه بخواهیم تمامی شرایط و متغیرهای تاثیرگذار چه عوامل خارجی و چه عوامل داخلی را بررسی کنیم، می بینیم که هیچ تغییر به خصوصی در هیچکدام از این متغیرها رخ نداده است. در حقیقت همان شرایط و وضعت سه ماهه گذشته هم اکنون نیز برقرار است. نکته قابل توجه این مسئله است که تا 10 روز گذشته شاهد روند صعودی بورس بودیم اما در حال حاضر یک روند معکوس به وجود آمده است.

علیرضا کدیور با بیان اینکه یک عامل داخلی سبب افت شاخص کل شده است افزود: علت ریزش های سنگین شاخص کل را باید در همان بورس بررسی کرده و پیدا کنیم. معتقدم که عامل و محرکه منفی شدن بازار طی روزهای اخیر هجوم و ورود بی رویه نقدینگی به بازار سرمایه است که می توانیم از آن با عنوان نقدینگی ناشی یا غیر حرفه ای نام ببریم. این حجم از نقدینگی سبب شد تا قیمت برخی سهم ها به شدت رشد کنند. مشکل از آنجایی آغاز شد که این حجم از نقدینگی به سمت و سوی سهم هایی کشیده شد که فاقد ارزندگی بنیادی بودند و باعث شد که قیمت آن سهم ها به صورت غیر واقعی و حبابی افزایش پیدا کند.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: برخی از این شرکت ها حتی زیان ده بوده و P/E آن ها دو رقم به بالا بود. این شرکت ها شرکت هایی بودند که علیرغم اینکه به لحاظ بنیادی هیچگونه ارزندگی نداشتند و هیچ اتفاقی به لحاظ واقعی در عملکردشان رخ نداده بود اما قیمت سهامشان رشد چند صد درصدی را تجربه کرد. هم اکنون نیز شاهدیم که همان نقدینگی غیر حرفه ای در حال خروج از بازار سرمایه است. بنابراین افت اخیر شاخص کل به همین دلیل بوده است.

علیرضا کدیور بیان کرد: اما با همه این ها نسبت به پیک شاخص، شاخص کل هنوز ده درصد نیز نریخته است. شاخص کل بورس از ابتدای سال تاکنون 70 درصد رشد داشته است. بنابر این نمی توانیم برای این شرایط از واژه سقوط استفاده کنیم. در حقیقت بازار در حال اصلاح بوده چرا که نسبت به پیک بازار، شاخص کل کمتر از 10درصد ریزش داشته است.

وی در خصوص برخی گمانه زنی ها مبنی بر اینکه سال 92 برای بورس باز هم تکرار خواهد شد و اینکه تا چه حد این فرضیه می تواند درست باشد؟ گفت: این فرضیه ممکن است صحت داشته باشد و البته ممکن است که نادرست باشد. چنانچه متغیرهای تاثیرگذار در بورس نسبت به امروز تغییر محسوسی نداشته باشد، بازار سرمایه در همین وضعیت باقی خواهد ماند. در حقیقت نه بهتر می شود و نه بدتر. این متغیرها هم می تواند قیمت جهانی مواد خام، نرخ ارز، شرایط سیاسی و بین المللی حاکم در ایران و... باشد. اما اگر فرآیند این متغیرها به سمت بدتر شدن پیش رود می توانیم بگوییم که این روند سرآغازی برای تکرار اتفاق های سال 92 خواهد بود. در نتیجه این مهم بستگی به برآیند متغیرهای تاثیرگذار در بازار دارد.

در ادامه بهرنگ اسدی از دیگر کارشناسان بازار سرمایه نیز در این خصوص گفت: گمان نمی کنم خروج نقدینگی از بازار در حال اتفاق افتادن باشد، علیرغم اینکه انتظار داشتم اصلاحی بسیار سبک تر و کم عمق تر برای بازار اتفاق بیفتد. فکر می کنم که آخرین مراحل روند نزولی را طی می کنیم و بازار قطعا به تعادل می رسد و سودهای سهام بزرگ و بنیادی قیمت های امسالشان را پوشش خواهد داد.

او افزود: در حقیقت اگر از افزایش سودشان در سال بعد چشم پوشی کنیم سودهای امسالشان پشتیبان قیمت هایشان خواهد بود و نگرانی ندارد. با توجه به شرایط بازارهای موازی، وضعیت سیاست های مالی و پولی دولت و شرایط بازار جهانی امیدوارم که اتفاقی خلاف خلاف 92 را رقم بزند.